Abari   : Aman, beklenmedik bir şeyle karşılaşıldığında kullanılan  hayret sözcüğü

Anadut          : Buğdat arpa saplarını tutarak toplamaya yarayan araç

Anay veran  : (anlamını bilen bildirsin)

Badı             : Kaz

Bastak         : Merdiven basamağı

Bayır bayır yan    :

Bayuguş       : Baykuş

Bıldır sene     : Geçen sene

Bi Gayrakkun : Hiç yokken, bi hiç uğruna

Bigattan         : Umursamadan özen göstermeden yapılan

Böğür           : Bel

Burusu gelmek     : Doğum sancısı

Bürtlek            : Sıkılarak kullanılan Krem

Cıtgada            : Çıt Kadar, Birazcık

Çapmak           : Hızlı adımlarla yürümek, koşmak

Depmek           : Tepelemek, Vurmak

Dibek               : Buğday dövülen içi oyulmuş taş

Diyivimek        : Demek, deyivermek

Döl                   : Koyun, keçi

Dünüşü            : Gelinin yanında yürüyen aynı giyimli arkadaşları

Düven               : Sapları saman haline getirmeye yarayan altında kesici taşlar bulunan tahta

Elinin Körü          :

Eltrik                  : Elektrik

Emsüz              : Gamsız, duygusuz,beceriksiz

Enüğü viçiği olma : Yapılan bir şeye karışılması istenmediği durumda söylenen bir deyim

Enük                 : Enik, köpek, köpek yavrusu

Enükleşmek        : Şımarmak

Feemsüz           :

Fışkı                  : B..k, tezek

Firasetsüz         : Ferasetsiz, ince fikirli olmayan

Gakmak            : Kakışlamak, vurmak

Gıygak              :Tavuk Tüyü

Gıyırdamak      : Kıpırdamak

Gözüne Keşkek : (anlamını bilen bildirsin)

Guli                  : Hindi

Güvey             : Damat

Herkil                 : Yiyeceklerin konduğu dolap

İttüğünü bul       : Ettiğini Bulmak

Kadimi                : Devamlı

Keh                  : Köşe

Kotarmak        : Eklemek

Kömüş               : Manda, camış

Lüküs              : Gaz lambası

Manguf             : (anlamını bilen bildirsin)

Oluk                : Pınar , çeşme

Örendere       : Ucu çivili uzun çomak

Rahmet         : Yağmur

Sarsuk           : Sakar

Sergen            : Tabakların konduğu raf

Süksün           :  (anlamını bilen bildirsin)

Şoa Teeri       : Şu tarafa doğru

Ümük               : Gırtlak, boğaz

Varsak               :

Vimek             : Vermek

Yaba               : Samanları savurmaya yarayan çatallı tahta araç

Yağsak            : Yağlı, yağlanmış

Yavan              : Sade

Yimişinen beraber : Yemiş gibi olmak

Zağan               : Tabak