DERNEĞİMİZİN AMACI

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 3- Derneğin Amacı:Bereket Köyünün Sosyal,Kültürel Maddi ve Manevi anlamda kalkınmasını sağlamak.Üyeler arasında sosyal kültürel maddi ve manevi yardımlaşmayı sağlamak.

             Üyeler arasında hemşerilik,akrabalık bağlarını pekiştirmek,bölgesel ve yöresel örf,adet ve halk oyunlarını yaşatmak olup derneğin hiçbir siyasi amaç ve gayesi olmamakla birlikte çalışma konuları ve çalışma biçimleri aşağıda belirtilmiştir.

             Çalışma Konuları:

A)Bereket köyünün yol,su,elektrik,okul,cami,köy konağı,mezarlık vs. ortak                      mallarının yapımı ve onarımında köye maddi ve manevi yardım sağlar.

B)Bereket köyünün ve üyelerin doğal afetlere maruz kalmaları halinde              (yangın, sel,deprem gibi)maddi ve manevi yardım yapar.

C)Bereket köyünün gelişmesi ve kalkınması için inceleme ve araştırmalarda bulunur,bu inceleme ve araştırmalar sonuçlarına göre ilgili kurum ve kuruluşlara göre önerilerde bulunur.

D)Bereket köyü nüfusuna kayıtlı madur ve fakir insanların,üyelerin ve birinci derecedeki (ana,baba,eş ve çocuklar)yakınların vefatında cenaze sahibine maddi ve manevi yardım amacı ile cenazenin defnedilmesindeki tüm masrafları karşılar.(kefin,mezar,yol masrafı vs. gibi)

E)Bereket köyünde yaşayan veya bereket köyü nüfusuna kayıtlı öksüz çocukların,yoksul üyelerin çocuklarının tahsillerini tamamlamaları devlete yararlı birer birey olarak yetişebilmeleri için tahsil giderlerini (kitap,defter,kalem okullarca uygun görülen okul giysileri vs. gibi)karşılar ve yardımcı olur.

 Çalışma Biçimleri:

Dernek amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için:

A)İkametgahı ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar.Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir,işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

B)Amaç ve çalışma konularıyla ilgili her türlü açık ve kapalı yer toplantıları, konferans,seminer ve festivaller düzenler.

 C)Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda geziler,geceler ve eğlenceler düzenler.

D)Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla iktisadi işletmeler,ortaklıklar, ve yardımlaşma sandıkları kurar.

E)Yardım toplama kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir. Şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

F)Amaç ve çalışma konuları için lokal açabilir.

G)Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak kamu oyunu ve üyelerini bilgilendirmek maksadıyla gazete,dergi,kitap,büroşür ve bildiri yayınlar.

H)Sportif faaliyetler ve yarışmalar düzenler.

                I Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Genel kurul kararı ile borçlanabilir.